Stichting FietsParKeur

 

English information

 

FietsParKeur 2.0

Deze website zal in de loop van 2018 geheel vernieuwd worden.

Kom dus nog eens terug om het resultaat te bewonderen!

 

De stichting FietsParKeur bevordert sinds 1999 goede fietsparkeervoorzieningen (fietsenrekken, fietsenstallingen etc.). De kwaliteitseisen van FietsParKeur staan in een tweetal Normstellende Documenten.

De stichting verleent aan fabrikanten het FietsParKeurmerk.

U kunt in deze actuele lijst controleren of een systeem (enkellaags of dubbellaags) het keurmerk heeft.
In deze lijst vindt u ook links naar de websites van de leveranciers.
(Noot: Alleen deze actuele lijst bevat het complete en actuele overzicht! De laatste toevoeging is van 1 juli 2018.)
Helaas beweren fabrikanten weleens dat zij aan de eisen FietsParKeur voldoen, terwijl dit NIET zo is… “Keuringen” door andere instanties zijn niet geldig.)

Normstellend document enkellaags fietsparkeren
Sinds november 2004 geldt voor enkellaags systemen versie 2.0 van het Normstellend Document. Download het Normstellend Document (een gezipt PDF-bestand, ca. 200 kB, te lezen met b.v. Acrobat Reader.), of lees het Normstellend Document online.

Normstellend document dubbellaags fietsparkeren
In 2011 is een Normstellend Document met eisen voor dubbellaags fietsparkeren (“etagerekken”) tot stand gekomen. Deze norm is op 8 december 2011 officieel gepresenteerd tijdens de beurs Verkeer & Mobiliteit in Houten. Burgemeester C.H.J. Lamers van Houten, tevens vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Voorzitter VNG-commissie voor Milieu en Mobiliteit, nam het eerste exemplaar in ontvangst.

U kunt de nieuwe norm hier inzien. Lees ook het Algemeen Dagblad van 7 december 2011 hierover.

Fabrikanten van fietsparkeersystemen kunnen voor producten die voldoen aan de eisen van het Normstellend Document het FietsParKeurmerk aanvragen.

 

FietsParKeur 2.0

FietsParKeur is in 2017 begonnen met een project waarin de normstellende documenten worden aangepast. Het doel is om het “binaire” systeem (wel of niet goedgekeurd) om te zetten naar een systeem waarmee de gebruikers een afgewogen(er) keuze kunnen maken op basis van toepassingsgebied en eigen specifieke wensen. In de loop van 2018 hoopt FietsParKeur dit project afgerond te hebben.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de Fietsersbond en de sectie Fietsparkeervoorzieningen van de Vereniging Straatmeubilair (voorheen de vereniging van Fabrikanten van Fietsparkeervoorzieningen FIPAVO). De stichting heeft een onafhankelijke Voorzitter.

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen van FietsParKeur adviseert (als enige instantie) het Bestuur over toekenning van licenties en het beheer van de Normstellende Documenten.
Het college bestaat naast vertegenwoordigers van gebruikers (Fietsersbond) en fabrikanten (Vereniging Straatmeubilair, sectie FIPAVO) ook uit andere (onafhankelijke) bij het fietsparkeerbeleid betrokken organisaties. Klik hier voor een overzicht van de leden.

Zie ook de brochure van FietsParKeur.

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van FietsParKeur is een onderzoek gedaan naar wat er in die jaren bereikt is. Het eerste exemplaar van het rapport is op 20 november 2014 tijdens het Nationaal Fietscongres aangeboden aan Filip van As, wethouder van Fietsstad 2014 Zwolle. U kunt het rapport hier downloaden. Het rapport geeft aan dat er veel is bereikt maar ook nog veel te winnen.

 

English information:

English version of our brochure is available, as well as an english version of the standards for single-level bicycle parking systems and for multilayer systems.

Voor meer informatie / More information: fietsparkeur@metaalunie.nl.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\fietsparkeur\Website\www\images\fietsparkeur1.gif

Keurmerk voor systemen in openbare ruimten

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\fietsparkeur\Website\www\images\fietsparkeur2.gif

Keurmerk voor systemen in afgesloten ruimten