Garantie voor onafhankelijke keuring

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen van FietsParKeur adviseert (als enige instantie) het Bestuur over toekenning van licenties en het beheer van het Normstellende Document.  
 
Het College bestaat naast vertegenwoordigers van gebruikers (Fietsersbond) en fabrikanten (Vereniging Straatmeubilair, sectie FIPAVO) ook uit andere (onafhankelijke) bij het fietsparkeerbeleid betrokken organisaties.  

Het College bestaat momenteel uit:

Goudappel Coffeng 
de heer R. Andriesse 

Fietsersbond 
de heer K. Bakker 

Klaver Fietsparkeren 
de heer C. Grevers 

VConsyst B.V.
de heer J. Herik (voorzitter) 

NS Stations  
de heer C. Muysert 

ProRail IP 
de heer W. van Minderhout 

SOAB   
mw. Ir. C.L.C.M. Spapé 

Vervoerregio Amsterdam 
de heer B. Nieuwstraten

Gemeente Utrecht 
de heer K. de Graaf

VelopA 
de heer F. Withagen

Bij het beoordelen of fietsparkeersystemen in aanmerking komen voor het FietsParKeur, spelen de leden die een fabrikant vertegenwoordigen geen rol. De doorslaggevende stem komt altijd van de onafhankelijke leden van het College.  

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in het college? Neem dan contact met ons op zodat wij u meer kunnen vertellen.