Voor ieder type fiets een plek in het rek

De Stichting FietsParKeur wil met haar keurmerk zorgdragen voor veilige, prettige en duurzame fietsparkeervoorzieningen. Om dat te borgen wordt bij de aanschaf van fietsenrekken in de aanbesteding vaak om het keurmerk gevraagd. “Dat is gemakkelijk voor gemeenten, je hoeft niet zelf een programma van eisen op te stellen. Hooguit komt een gemeente dan met aanvullende eisen, bijvoorbeeld plafondhoogte, maar FietsParKeur is wel de basis”, legt Feiko Withagen, ontwerper van fietsparkeersystemen bij producent VelopA, het principe uit.

“Het vroegere basiskeurmerk was plat gezegd voor grote en kleine stadsfietsen, die moesten passen, veilig en stabiel staan.” Withagen maakt deel uit van het College van Deskundigen van FietsParKeur: “Dat is een gemêleerde groep van circa tien personen met onder andere NS, ProRail, gemeenten, producenten, onafhankelijke adviesorganisaties en ook de Fietsersbond”, vertelt Withagen. “We stellen de normen en eisen voor de rekken op.

”Ook Caspar Muysert, productadviseur bewaakte fietsenstallingen binnen de NS, praat en keurt mee in die groep. Het keurmerk was aan een update toe, legt hij uit. Enerzijds door de groei van het aantal fietsers.

> Lees het artikel