Toename verkeesslachtoffers onder oudere fietsers

Van alle fietsdoden was vorig jaar 59 procent 70 jaar of ouder. Het aantal fietsdoden schommelde tussen 1999 en 2019 steeds rond de 200 per jaar, maar de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers stijgt. De Fietsersbond organiseert cursussen om ouderen veiliger op de e-bike te laten fietsen. 

Onder andere leeftijdsgroepen nam het aantal verkeersdoden juist af, zowel onder fietsers als automobilisten. De daling is daarbij het sterkte onder automobilisten.