College van Deskundigen
Stichting FietsParKeur

 

 

Het College van Deskundigen van FietsParKeur adviseert het Bestuur over toekenning van licenties en het beheer van de Normstellende Documenten.

Het college bestaat naast vertegenwoordigers van gebruikers (Fietsersbond) en fabrikanten (VS/FIPAVO) ook uit andere (onafhankelijke) bij het fietsparkeerbeleid betrokken organisaties.


Het College bestaat uit:

Fietsersbond
de heer K. Bakker

Jan Kuipers B.V.
de heer J. Herik (voorzitter)

Gemeente Amsterdam - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 
mw. drs. H.L.C. Hilhorst 


ProRail IP
de heer W. van Minderhout

ProRail
de heer M. Pigeaud

SOAB 
mw. Ir. C.L.C.M. Spapé

NS Fiets
de heer R. Tijssen

Van der Veer Designers
de heer P. van der Veer

Falco BV
de heer B. Wolbers


Armada Mobility BV
de heer G. Zwaan

Voor meer informatie / More information: fietsparkeur@metaalunie.nl.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\fietsparkeur\Website\www\images\fietsparkeur1.gif

Keurmerk voor systemen in openbare ruimten

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\fietsparkeur\Website\www\images\fietsparkeur2.gif

Keurmerk voor systemen in afgesloten ruimten